Benvinguts i Benvigudes al blog!

20 01 2011

El Blog Competències Bàsiques del Ceip Federico Garcia Sanchiz està dissenyat amb un doble objectiu educatiu i formatiu.

En primer lloc, vol ser un espai formatiu i d’assessorament per al professorat del nostre centre que està inmers al Projecte COM.BAS.

En segon lloc, desitja ser un lloc d’intercanvi d’experiències relacionades en el treball de les competències bàsiques aplicades al curriculum escolar, tal i com marca la LOE.

QUÈ ÉS EL PROJECTE COM.BAS?

El Ministeri d’Educació, a través de l’IFIIE ( Institut de Formació, Investigació i Innovació Educativa) ha posat en marxa el Projecte COM.BAS, que consistix en la ” Consolidació de les Competències Bàsiques com a element central del currículum”.

Amb la col·laboració de 15 comunitats autonomes s’ha creat una xarxa de centres constituïda per 150 col·legis i instituts de tota Espanya amb els que desenrotllar l’experiència d’innovació durant l’any 2011. El CEIP Federico Garcia Sanchiz ha sigut seleccionat per la Conselleria d’Educació i pel Ministeri d’Educació per a participar en el dit projecte.

El projecte COM.BAS proposa als centres la integració de les competències a través d’una sèrie de tasques. Mensualment, el director del centre, com a coordinador del projecte, acudirà a Madrid per a rebre assessorament de cada una de les tasques a realitzar. Comptarem amb un Equip Base d’assessorament que ens ajudarà a reforçar el que aprengam i a consolidar les claus del desenrotllament curricular.

En este projecte hi ha dos modalitats: la modalitat A1 per a centres que s’inicien i la modalitat A2 per a centres avançats. El nostre s’ha acollit a la modalitat A1 ja que ens iniciem a la tasca de les CCBB.

QUÈ TROBAREU AL BLOG?

El blog compta amb la informació i documents necessaris per a desenvolupar  cadascuna de les activitats proposades per la direcció del projecte, així com els resultats obtinguts al nostre centre.

També disposa d’una secció per a compartir idees, inquietuds, continguts específics: tasques, activitats i exercicis, entre els docents que desenvolupem aquesta metodologia de treabll a les seues classes.

Per al centre és motiu de satisfacció i al mateix temps, un compromís amb la millora de les nostres pràctiques, a fi a aconseguir que el nostre alumnat adquirisca les competències necessàries per a viure en societat.

Esteu tots convidats a gaudir de les nostres experiències i esperant que compartiu les vostres amb nosaltres.

 CALENDARI DE TREBALL PER CICLES 1ª ENTREGA

DADES DE REUNIÓ ACTIVITAT PRÈVIA, 1 I 2.

– Divendres 28 gener de 13 a 15 hores.

– Dimecres 2 febrer de 12:45 a 13: 30 hores.

– Divendres 11 febrer de 13 a 15 hores.

– Dimecres 16 febrer de 12:45 a 13:30 hores.

DATA LÍMIT PER A PUJAR AL BLOG MATERIAL

– Dijous 17 de febrer.

 CALENDARI DE TREBALL PER CICLES 2ª ENTREGA

DADES DE REUNIÓ ACTIVITAT 3.

– Miércoles 2 marzo de 12:45 a 13: 30 horas.

– Viernes 11 marzo de 13 a 15 horas.

– Miércoles 30 marzo de 12:45 a 13:30 horas.

– Viernes 1 abril de 13 a 15 horas.

DATA LÍMIT PER A PUJAR AL BLOG MATERIAL

– Dilluns 4 de abril.

CALENDARI DE TREBALL PER CICLES 3ª ENTREGA

DADES DE REUNIÓ ACTIVITAT 4.

– Divendres 6 de maig de 13 a 15 hores.

– Dilluns 9 de maig de 12:45 a 13: 30 hores.

– Dimecres 11 de maig de 12:45 a 13:30 hores.

DATA LÍMIT PER A PUJAR AL BLOG MATERIAL

– Dilluns 16 de maig.

CALENDARI DE TREBALL PER CICLES 4ª ENTREGA

DADES DE REUNIÓ ACTIVITAT 5.

– Dilluns 6 de juny de 13:00 a 14: 00 hores.

– Dijous 9 de  juny de 13:00 a 14: 00 hores.

DATA LÍMIT PER A PUJAR AL BLOG MATERIAL

– Dilluns 13 de maig.

E-MAIL DE CONTACTE AMB NOSALTRES

Per a estar en contacte amb nosaltres podeu utilitzar el correu electrònic del nostre centre: 46000730@edu.gva.es.

FOTOS GRUP COMUNITAT VALENCIANA

Sessió 1 18/01/2011 a Madrid

Sessió 2 21/02/2011 a Madrid